Is uw omroep keurmerkwaardig?

Welkom bij de zelfscan voor het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen. Streekomroepen die voldoen aan alle criteria van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod komen in aanmerking voor het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen. Gebruik de zelfscan om te bekijken hoever uw omroep is. Scoort uw omroep 100% op de zelfscan? Dan is het zinvol om samen met de NLPO een aanvraag te doen voor een audit van het Keurmerkinstituut. Vragen? Neem dan contact op met de NLPO via keurmerk@stichtingnlpo.nl.