Over het keurmerk

Onder begeleiding van het Keurmerkinstituut is een keurmerk voor lokale streekomroepen opgesteld.

In het convenant tussen de NLPO en de VNG is vastgelegd wat een eigentijds Lokaal Toereikend Media-Aanbod is. Voor de meeste lokale omroepen betekent dit dat ze een flinke kwaliteitsslag moeten maken om hieraan te kunnen voldoen. Het vormen van een landelijk dekkend netwerk van tachtig streekomroepen is een middel om dat te bereiken.

Streekomroepen die voldoen aan alle criteria van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod komen in aanmerking voor het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen. De doelstelling van het keurmerk is het bevorderen van kwaliteit/professionaliteit, de efficiency en het productaanbod bij lokale omroepen. Het keurmerk voor lokale omroepen ondersteunt daarin door objectief toetsbare criteria beschikbaar te stellen die onafhankelijk worden getoetst. Daardoor wordt inzicht gegeven aan de lokale omroepen waar eventueel nog verbeteringen wenselijk zijn. De toetsingscriteria vind je op de pagina “de 20 criteria”.

De volgende belanghebbende partijen hebben meegewerkt aan het opstellen van het keurmerk: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (thans NLPO), Publieke lokale omroep TV Enschede FM (thans 1Twente Enschede) en Omroepstichting ZuidWest (streekomroep voor de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht).

Om te testen hoever een omroep staat met de te behalen criteria kan de zelfscan worden ingevuld. Meer informatie over het keurmerk vind je in onderstaande video.

Documenten:
Bijlage 1: Redactiestatuut
Bijlage 2: Functieprofiel hoofdredacteur
Bijlage 3: NLPO Mediakanalenlijst 2020
Bijlage 4: Modelovereenkomst voor vrijwillige medewerkers (2019)
Bijlage 5: Governancecode Publieke Omroep (2018)
Bijlage 5a: Toelichting voor lokale omroepen op de Governancecode Publieke Omroep (2018)
Bijlage 6: Modelreglement programmabeleidbepalend orgaan (PBO)
Bijlage 7: Bijbehorende artikelen Mediawet 2008

Inwerkprogramma PBO (versie mei 2020) (behorend bij criterium 13)
NLPO model klachtenprocedure (behorend bij criterium 20)